Scenkonst

DRAUPADIS ELD – EN 3000-ÅRIG SAGA – FSK

Länsmusiken i Stockholm
Målgrupp: 5-6 år
Salong: Lilla scen

Rekommendation: En spännande kommunikativ gudomlig saga om Eldens dotter som verkligen fångar sin publik. Det är roligt att kunna erbjuda barnen en riktigt klassisk indisk saga (Mahabharata) med vacker indisk musik med hög kvalité. Trollbindande.

Draupadi, den unga prinsessan är en modig tjej som gillar att dansa. När hon gifter sig och blir drottning i landet dras hon in i ett ödesdigert tärningsspel och hamnar mitt i centrum av striden mellan två släkter.

Men Draupadi tar ödet i sina egna händer. Artister från Långsjö teater och Stockholm Sangeet gestaltar en liten del av det stora indiska eposet Mahabharata, riktat till en ung publik.

En interaktiv föreställning med indisk klassisk musik, berättande, mim och dans inspirerad av indisk klassisk dans och hiphop. Barnen får vara med och styra delar av föreställningen och efteråt ingår en kort workshop med musik, rytm och dans.

Samarbete med Länsmusiken i Stockholm.

Medverkande:
Moa Danielson – santoor, slagverk
Stian Grimstad – sitar
Maria Magdolna Beky Winnerstam – dans, mim, berättande.
Instrument: Santoor (slagverk) och sitar (stränginstrument)
Foto: Annika Lykta och Renjith Ramachandaran

VISAS TVÅ GÅNGER.

Speltid: ca 40 min + kort workshop 10 min

Arbeta vidare i skolan: Föreställningen presenterar en liten del av det indiska eposet Mahabharata och kan med fördel knytas an till litteratur- och historieundervisning. Föreställningen kan också användas som diskussionsmaterial för samtal kring konflikter och konflikthantering.

Workshop/Skapande skola: I samband med föreställningen kan en längre workshop beställas där barnen får lära sig ”rappa” indiska tablarytmer, improvisera rytmer och skapa ljud med det som finns runt omkring dem. De får prova på att dansa den indiska klassiska dansformen kathakhali.

På slutet sätts detta ihop och barnen dansar och rappar tillsammans med musikerna. Barnen får lära sig om musik och dans från olika kulturer och prova nya sätt att använda sin kropp och sin röst. Workshopen kan knytas an till musikämnet och till idrott för att ge vidgade kunskaper inom indisk dans och indisk musik, rytmer och tradering/notationssystem.

Allmän handledning

Kontaktperson

Katarina Weidhagen
08-718 78 72

Dela evenemanget

Boka evenemang

Ej bokningsbart evenemang

Detta evenemang är från ht2019 och går inte längre att boka

Kalendarium

Visa kalendernStäng

@dieselverkstaden / instagram