Nyhet

Info inför vt21 – Förskola

Tack för hösten! Nu tar vi sikte på våren 2021

Vi vill börja med att rikta ett stort och varmt tack till alla kulturombud, pedagoger och barn som möjliggjort kulturupplevelser för förskolorna denna höst. Utan er hade det aldrig gått!

Vi vet alla vilka utmaningarna varit denna speciella och prövande termin, därför vill vi passa på att lyfta en positiv konsekvens av allt som är annorlunda. Vi har fått möta er ute på förskolorna och lärt känna era förutsättningar på ett nytt sätt som varit mycket givande för oss. Självklart längtar vi till när vi får bjuda in er till Dieselverkstaden igen med husets alla möjligheter men vi är verkligen tacksamma för den närmare relation vi fått till många förskolor denna höst.

Vårens utbud

Utbudet för den kommande vårterminen kommer likt höstens att vara anpassat till det rådande läge som den pågående pandemin orsakar. Vår ambition är fortsatt erbjuda kulturaktiviteter för förskolor under våren. Så länge förskolorna håller öppet så erbjuder vi kulturaktiviteter.

I formuläret för anmälan till kulturombudsträffar ber vi er även svara på en fråga om förskolan förutsättningar för kultur i vår. Vi önskar därför minst ett svar från varje förskola. Vilka aktiviteter som är aktuella för er förskola beror på de enskilda förutsättningarna.

-Scenkonst kommer som vanligt att erbjudas förskolorna under vårterminen. Vår ambition är att i första hand planera scenkonst för de förskolor som inte kunde promenera till någon av höstens föreställningar.

-Dramalek. Tillsammans med vår dramapedagog planerar vi för att kunna erbjuda dramalek ute på förskolor under våren.

-Musiklek. Vi planerar för att det ska vara möjligt att ta emot förskolegrupper på Musiklek i Dieselverkstaden. Denna aktivitet bygger under våren på att förskolorna kan ta sig till Sickla.

-Min första bio är ett projekt som startat under hösten där vi erbjuder filmvisning och filmpedagogisk workshop ute på förskolor. Vi kommer under våren att fortsätta projektet tillsammans med en eller flera förskolor. Ambitionen är att aktiviteten ska erbjudas som en del av vårt ordinarie utbud, därför tar vi gärna emot intresseanmälningar från förskolor. Läs mer och anmäl intresse för Min första bio på denna sida

-Olle Nymans ateljéer. Vi vet fortfarande inte om förutsättningarna gör att vi kan komma igång med dessa verkstäder under våren. Vi återkommer med mer information.

Bokning

Bokningen för våren kommer att ske på liknande sätt som under hösten. I dialog med kulturombud och kontakter på förskolorna så mejlar vi ut bokningsinformation till varje förskola.

 

Varma hälsningar & glad första advent önskar

Anna, Katarina och Martin

 

För frågor kontakta Martin Hansen Frost, Anna Olin eller Katarina Weidhagen. Kontaktuppgifter finns under rubriken ”Kontakt”

Dela artikeln

Kalendarium

Visa kalendernStäng

@dieselverkstaden / instagram