Nyhet

Kulturombudsträffar och Info inför vt21 – Skola

Tack för hösten! Nu tar vi sikte på våren 2021

Vi vill börja med att rikta ett stort och varmt tack till alla kulturombud, lärare, vaktmästare, rektorer, skolpersonal och alla elever som gjort kulturen för skolorna möjlig denna höst. Utan er hade det aldrig gått!

Vi vet alla vilka utmaningarna varit denna speciella och prövande termin, därför vill vi passa på att lyfta en positiv konsekvens av allt som är annorlunda. Vi har fått möta er era elever ute på skolorna och lärt känna era förutsättningar på ett nytt sätt som varit mycket givande för oss. Självklart längtar vi till när vi får bjuda in er till Dieselverkstaden igen med husets alla möjligheter men vi är verkligen tacksamma för den närmare relation vi fått till många skolor denna höst.

Kulturombudsträffar

Tack till alla som deltog i de digitala kulturombudsträffarna.

För att ladda ner en sammanställning av det som diskuterades vid de fyra träffarna i december klicka här

Vårens utbud

Utbudet för den kommande vårterminen kommer likt höstens att vara anpassat till det rådande läget som den pågående pandemin orsakar. Vår ambition är fortsatt erbjuda kulturaktiviteter som en del av undervisningen för de skolor vi har avtal med. Så länge skolorna håller öppet så erbjuder vi kultur för skolan.

-Scenkonst kommer att erbjudas alla klasser som inte erbjöds någon aktivitet under hösten. Med några undantag alla klasser i årskurs 6 och 8. Utbudet kommer att erbjudas varje skola utifrån rådande förutsättningar. Scenkonst kommer att spelas för en skola i taget och planeras i lokaler som eleverna kan gå till.

-Skolbio eller filmvisning kommer att erbjudas alla årskurser och klasser som inte kommer se scenkonst under våren. I första hand årskurs 1-5, 7 och 9.

Vi planerar för tre olika varianter av filmvisning. För det första skolbio i Filmstadens salonger i Sickla. För det andra kan det vara möjligt med filmvisning i provisorisk salong på andra platser i kommunen. I de fall inget av dessa två alternativ är möjliga ser vi schemalagda filmvisningar i klassrum som ett tredje alternativ. För att bestämma vad som är aktuellt för vilka skolor behöver vi en dialog med varje skola. Filmvisningar i salong kommer att ske för en skola i taget. Utbudet kommer att presenteras separat och skolan väljer filmer genom ett formulär.

-Kulturhistoriska vandringar beräknas bli av under april-maj för de klasser som kan gå till en av våra vandringars startpunkt. Vi prioriterar de klasser som har vandringar i sin kulturplan.

-Visning & verkstad i Nacka konsthall räknar vi med att starta upp igen under andra halvan av terminen. I första hand för skolor som kan gå till Sickla.

-Olle Nymans ateljéer. Vi vet fortfarande inte om förutsättningarna gör att vi kan komma igång med dessa verkstäder under våren. Vi återkommer med mer information.

-F-klass. För alla förskoleklasser planeras en pedagogledd dansaktivitet under våren. Mer information om detta kommer separat.

Bokning

Bokningen för våren kommer att ske på liknande sätt som under hösten. I dialog med kulturombud och kontakter på skolorna så mejlar vi ut bokningsinformation till varje skola.

 

För frågor kontakta Martin Hansen Frost, Anna Olin eller Katarina Weidhagen. Kontaktuppgifter finns under rubriken ”Kontakt”

Dela artikeln

Kalendarium

Visa kalendernStäng

@dieselverkstaden / instagram