Nyhet

Viktig information till Nackas skolor inför ht20

Kulturhuset Dieselverkstaden erbjuder nya möjligheter

Vi anpassar nu vår verksamhet för att nå så många skolelever som möjligt med en kulturupplevelse under höstterminen 2020. Det innebär att skolorna kommer erbjudas scenkonst och pedagogisk verksamhet i sitt närområde.

Kulturhuset Dieselverkstadens kulturutbud ht20

  • Vi erbjuder scenkonst för årskurserna 1, 2, 4, 5, 7 och 9 i skolans närområde.
  • Vilka scenkonstföreställningar som blir möjliga för varje skola beror på spelplats.
  • Begränsning av publikantal vid scenkonstföreställningar och pedagogisk verksamhet.
  • Alla elever i årskurs 3 kommer att erbjudas en skapande pedagogledd kulturaktivitet.
  • Gemensam kostnad/elev oavsett aktivitet blir 140 kronor.
  • Förskoleklass samt årskurs 6 och 8 kommer prioriteras särskilt under vt21.

Vad händer nu

Vi har arbetat fram en plan för hur vi ska anordna scenkonst i alla delar av kommunen. Skolorna har fått information med ett förslag på hur det kommer att gå till. Alla skolor har även fått förslag på datum för när eleverna i årskurs 3 kan få dans-, eller dramaverkstäder. För de skolor som inte kan gå med eleverna till Dieselverkstaden planeras aktiviteterna på eller i närheten av skolan.

Uppdatering av kontaktuppgifter

Vi påminner om att ni gärna får uppdatera/bekräfta skolans kontaktuppgifter. Vi behöver som minst aktuella kontaktuppgifter till ett kulturombud och rektor/biträdande rektor med ansvar för kultur på skolan. Uppdatera kontaktuppgifter genom att klicka på länken: http://nacka.proofx.se/1q358Z1UNr8BTgWTFx0cVD/

 

För frågor kontakta Martin Hansen Frost, Anna Olin eller Katarina Weidhagen. Kontaktuppgifter finns under rubriken ”Kontakt”

Dela artikeln

Kalendarium

Visa kalendernStäng

@dieselverkstaden / instagram