Nyhet

Kulturupplevelser i coronatid

Skapande verksamhet vt20 efter påsk

-Visningar & verkstad i Nacka konsthall kommer att ställas in resten av terminen då det inte går att genomföra aktiviteten på ett säkert sätt utifrån dagens riktlinjer.
-Temaverkstäder kopplade till skolbio kan i överenskommelse med vår dramapedagog ske på skolan.
-Kulturhistoriska vandringar kan genomföras under förutsättning att skolan och guiden anser att det är genomförbart på ett säkert sätt.
-Anna Olin kontaktar de förskolor som har skapande verksamhet bokad efter påsk.

”Samtal om” våren 2020

Som vanligt hade vi tillsammans med Dieselverkstadens bibliotek planerat för en samtalsträff även denna termin. Denna gång med temat Barnkonventionen.
Med anledning av Covid-19 valde vi att ställa in då evenemanget inte bedömdes gå att genomföra på ett bra och säkert sätt.

 

Vi vill passa på att berätta några positiva saker om hur det går att hitta alternativa lösningar nu när många besök hos oss ställs in med anledning av Covid-19.

Skolbio

Tack vare ett gott samarbete med filmbolagen gick i princip alla skolbiovisningar som behövde ställas in att ersätta med filmvisningar i klassrummen. Filmerna Bram med myror i brallan, Mira min lillasyster, Taiki och Tito och fåglarna har på detta sätt kunnat visas för över 2300 skolbarn i Nacka.

Scenkonst

Även för scenkonstföreställningen Vem ser Dim? för förskolan gick det att göra en speciallösning. I samarbete med Teater Pero, våra tekniker och grafiska formgivare gjorde vi en videoinspelning av föreställningen som sedan gick att se ute på förskolorna under vecka 14.

Skapande verksamhet

Många temaverkstäder kopplade till skolbio har genomförts, och kommer att genomföras, ute på skolorna tillsammans med vår dramapedagog Sissi Granrot.

Dela artikeln

Kalendarium

Visa kalendernStäng

@dieselverkstaden / instagram