Scenkonst ht 2020

Här hittar du utbudet för höstterminen 2020

För att se hur utbudet för förskola såg ut ht20 klicka här
För att se hur utbudet för årskurs F-6 såg ut ht20 klicka här
För att se hur utbudet för årskurs 7-9 såg ut ht20 klicka här

Varför är scenkonst viktigt?

Kultur och konst är mat för vårt växande. Grunden för att bli människa.” – (Suzanne Osten)

Scenkonst är det viktigaste i världen för där visar man folk hur de kunde vara och hur de längtar att vara fast de inte törs och hur det är.” – (Tove Jansson, ur Farlig midsommar)

Syftet med scenkonst är att belysa frågor som är viktiga för medborgare i ett samhälle, som demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Bra scenkonst är undersökande, existentiell, filosofisk men kan också vara en konstnärlig upplevelse som du inte förväntat dig att se.

Scenkonstens uppgift är inte att ta ställning och förklara sig utan att lyfta olika perspektiv och röster. Scenkonsten kan skapa rum där olika människor möts och där publiken får tid att tänka och känna. Konsten ger inga svar och kommer inte heller med färdiga lösningar. Istället öppnar bra konst upp för att du ska kunna hitta dig själv i olika berättelser och tänka självständigt.

Har ni frågor om scenkonstutbudet mejla Katarina Weidhagen

Dela artikeln

Kalendarium

Visa kalendernStäng

@dieselverkstaden / instagram