Pedagogledd verksamhet – Skola

Elevernas personliga uttryck och arbetet för öppenhet och mångfald är alltid i fokus hos oss.
Verkstäder och vandringar är anpassade efter en klass, ca 26 elever. Verksamheten leds av professionella pedagoger, konstnärer och guider.
Kriterierna för Nacka kommuns kulturpeng ligger till grund för innehållet och utformningen av de olika delarna i Kulturhuset Dieselverkstadens pedagogiska verksamhet.

Visning och verkstad i Nacka konsthall

Utforska konst och eget skapande i Nacka konsthall!
Barn och ungdomar är nyfikna och har inga förutfattade meningar om hur konst ska se ut. Det är viktigt att bevara den nyfikenheten och använda vår konsthall för gemensamma upplevelser och samtal. Konst väcker frågor och lyfter fram både det sorgliga och det vackra.
I Nacka konsthall möter klassen konst på ett lustfyllt sätt och utforskar aktuell utställning tillsammans med en konstpedagog. Här får eleverna utveckla sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika frågor.
I verkstaden får eleverna själva skapa. Då konsthallen visar flertalet utställningar per år skiftar det pedagogiska upplägget men är alltid anpassat för åldersgruppen.
Verkstaden avslutas med reflektion kring upplevelsen i konsthallen.

Temaverkstad kopplad till scenkonst/skolbio

Gestalta din upplevelse!
Temaverkstaden är ett efterarbete kopplat till terminens skolbio el scenkonst och ger eleverna möjlighet att bearbeta sina upplevelser samt fördjupa sig i filmens/föreställningens innehåll och tema.
Genom samtal om historiens händelseförlopp relateras handling och tema till elevernas vardag och verklighet. Eleverna får sätta ord på sina känslor och tankar för att sedan gestalta dem i eget skapande.
Här tränas kreativa förmågor som lekfullhet, intuition och fantasi.
Konstnärligt uttryck och innehåll för terminens temaverkstäder bestäms utifrån skolans val av film/föreställning.

Verkstad i Olle Nymans ateljéer

Utforska ditt kreativa formspråk!
I vacker, historisk miljö får eleverna möjlighet att fördjupa sig i Olle Nymans konstnärskap för att sedan utforska sitt eget kreativa formspråk.
Först får klassen en visning av Olle Nymans gamla ateljé med konstnärens collage, målningar och skulpturer. Här stimuleras elevernas kreativitet och nyfikenhet. I nya ateljén får de sedan gestalta sin upplevelse och sina kunskaper i en skapande uppgift. Med inspiration av Olle Nymans verk, tillverkar de egna skulpturer med lera, porslin, snäckor och pärlor.

Kulturhistorisk vandring

Känn historiens vingslag!
Upptäck och utforska kända och okända platser och låt en kunnig guide berätta och levandegöra hur livet i Nacka såg ut förr.
Den historiska beskrivningen av området ger fördjupade kunskaper både av dåtid och nutid och genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för samtiden och också för andras historia och situation.
Genom att ta del av den kulturhistoriska vandringen får eleverna historiska referenser och kunskaper om närområdet.

Välj den vandring som passar er bäst:

    • Nacka kvarn & Hellasgården

I anslutning till kvarngårdsområdet, med resterna av hus och kvarnar, berättar guiden om brukssamhället som grundades redan under Gustav Vasas tid.
Du får också höra om husförhören, barnens levnadsvillkor i äldre tider, Karl den XII:s kulknapp och mycket mer.

    • Boo

Boo är ett område som har varit bebott länge.
Den här vandringen bjuder på kunskap om bl.a. Boo gård, Baggenstäket- Sveriges äldsta farled, det stora nordiska kriget och Slaget vid Stäket. Ni passerar Skogsö naturreservat och ser Skogsömonumentet på håll.

    • Saltsjöbaden

Saltsjöbaden har en anrik historia med starka kopplingar till familjen Wallenberg och Kooperativa Förbundet. Under vandringen får ni bl.a. lära er mer om hur Saltsjöbaden kom till, Saltsjöbanan, Sjuvillorna, Sveriges äldsta elverk, Grand Hotel, kallbadhusen och Grünewaldvillan.

  • Finnboda & Danviken

Finnboda, idag ett spännande bostadsområde men under mer än 100 år en av Stockholms största och mest betydelsefulla arbetsplatser. Här låg tidigare ett beckbruk och därefter Stockholms största varv.
Ni får en inblick i hur livet såg ut i Finnboda förr och hur området utvecklats under åren.

Dela artikeln

Kalendarium

Visa kalendernStäng

@dieselverkstaden / instagram