Utbildning – Hedersrelaterat förtryck och våld

Erbjudande från Länsstyrelsen/Polisen till Rektorer, biträdande rektorer och pedagoger

Utbildningstillfället 15 augusti INSTÄLLTNytt datum kommer för ht19

I höst visas scenkonstföreställningen ”Stjärnlösa nätter”, (efter en bok av Arkan Assad), för årskurs 8-9. Därför erbjuds skolorna i Nacka exklusivt och kostnadsfritt en grundläggande halvdagsutbildning med Sandra Sarin som arbetar med samordnad utredning och uppföljning inom Barn- och familjeenheten i Nacka kommun.

Utbildningen och föreläsningen tar upp grundläggande teorier och aktuell forskning om hedersrelaterat förtryck och våld utifrån ett ungdomsperspektiv. Hur kan vi förstå hedersrelaterade traditioner och normer, och när går det över till att bli hedersrelaterat förtryck och våld? Utifrån aktuell och relevant forskning exemplifierar vi hur dessa traditioner, normer, förtryck och våld utrycker sig i vardagen. Bland annat går vi igenom ”oskuldsbegreppet” och hur den utrycker sig samt pojkars dubbla roller som offer och förövare.

Sandra Sarin som föreläser och håller i utbildningen är samordnare våld i nära relation och hedersrelaterat förtryck och våld i Nacka kommun. Sandra har stor erfarenhet av detta ämne och håller regelbundet utbildningar för socialtjänst och elevhälsoteam.

 

Vill ni på skolan deltaga i en halvdagsutbildning om Hedersrelaterat förtryck och våld? Mejla till Martin Hansen Frost

Mer om föreställningen Stjärnlösa nätter här

Besök Origos hemsida om vill lära dig mer eller vill stödja någon som är utsatt

Dela artikeln

Kalendarium

Visa kalendernStäng

@dieselverkstaden / instagram