Vad gör ett kulturombud?

I samarbetet med Kulturhuset Dieselverkstaden fungerar ett kulturombud som en representant och kontaktperson för skolans/förskolans olika kulturaktiviteter. Kulturhuset Dieselverkstaden lämnar information om avtal, pågående kultursamarbeten m m till kulturombuden som i sin tur vidarebefordra informationen till berörda lärare/förskolepersonal på skolan/förskolan.

Information om pågående kultursamarbeten med Kulturhuset Dieselverkstaden lämnas i första hand till kulturombuden på gemensamma kulturombudsträffar. Kulturhuset Dieselverkstaden erbjuder ett antal kulturombudsträffar/år, minst en på hösten och en på våren. Till dessa ombudsträffar skickas en inbjudan ut från Kulturhuset Dieselverkstaden till angivna kulturombud på skolan eller förskolan. Viss information lämnas också till kulturombuden via mejlutskick eller här på vår hemsida.

Ett bra styrdokument i arbetet med kultur är att enheten upprättar en kulturplan. Det finns inget krav på att varje skola skall skriva en kulturplan men det är ett sätt att synliggöra uppdraget som kulturombud. Det ger också överblick över vilka satsningar som har gjorts och säkerhetställer att alla elever får del av kultur under skolåret.

För att ge kultursatsningar extra tyngd kan det vara bra att bygga vidare på redan existerande  projekt som exempel Läsning pågår och Skapande skola. Då blir ett + ett mer än två, för kulturen är viktig för barns och ungas utveckling. Vill ni hitta stöd för kulturen i LGR11 är följande sammanställning en bra början:

Kulturen i LGR11 – ämne för ämne

Har man frågor är man naturligtvis alltid välkommen att kontakta oss på Kulturhuset Dieselverkstaden.

Dela artikeln

Kalendarium

Visa kalendernStäng

@dieselverkstaden / instagram