Nyhet

Viktig information till Nackas förskolor inför hösten 2020

Kulturhuset Dieselverkstaden erbjuder nya möjligheter

Vi anpassar nu vår verksamhet till rådande omständigheter för att erbjuda så många förskolebarn som möjligt med en kulturupplevelse under hösten 2020. Det innebär att förskolorna kommer att erbjudas scenkonst och pedagogisk verksamhet i sitt närområde.

Kulturutbud för förskolor hösten 2020

  • Målet är att alla barngrupper som har en aktivitet i sin kulturplan för hösten får en kulturupplevelse.
  • Vilken aktivitet, (scenkonst eller skapande),  som kan erbjudas beror på var förskolan ligger i kommunen samt vilka förutsättningar som finns för att ha pedagogledd verksamhet i förskolans lokaler.
  • Scenkonstföreställningar planeras i Dieselverkstaden och i Fisksätra för alla barngrupper som har möjlighet att gå till dessa platser.
  • För de förskolor som har lång resväg och inte kan ta sig till scenkonstföreställningarna planeras pedagogledda musik/dans-aktiviteter ute på förskolorna.

Vad händer nu

Under augusti-september kommer alla förskolor få information med ett förslag på en aktivitet samt information om hur höstens kulturaktiviteter bokas in. Vi kommer även ta kontakt med vissa förskolor direkt för att ta reda på mer om förutsättningarna för att vara på plats på förskolan.

 

För frågor kontakta Martin Hansen Frost, Anna Olin eller Katarina Weidhagen. Kontaktuppgifter finns under rubriken ”Kontakt”

Dela artikeln

Kalendarium

Visa kalendernStäng

@dieselverkstaden / instagram