Avtalsinfo

Avtal upphör efter våren 2024

Från och med höstterminen 2024 bygger vi inte längre samarbetet med skolorna kring formella avtal. Samtliga nu gällande avtal med skolor har sedan tidigare sagt upp och löper fram till och med den sista juni i år.
I fortsättning administreras Kulturhuset Dieselverkstadens samarbete med förskolor och skolor kring kulturaktiviteter genom att skolorna bokar platser till det utbud som presenteras. Bokningar är precis som tidigare bindande och utgör underlag för fakturering. Alternativt kan skolan genom särskilda överenskommelser med oss boka in kulturaktiviteter utanför det ordinarie utbudet.
(2024-05-14)

Kulturpengen

Kulturpengen i Nacka kommun har sedan den infördes 2007 först ökat från 250 – 283 kr/elev och år för att 2021 sänkas till den nuvarande nivån på 142 kr/elev och år. Den senaste ändringen av kulturpengen som trädde i kraft från och med höstterminen 2021 beslutades vid Kommunfullmäktiges möte den 16 november 2020 under punkten Mål och budget 2021-2023.

Läs mer om Kulturpengen och dess kriterier på Nacka kommuns hemsida

Dela artikeln

Kalendarium

Visa kalendernStäng

@dieselverkstaden / instagram