Avtalsinfo

Avtalsfrågor hanteras i direkt kontakt med Martin Hansen Frost eller Anna Olin.

Gör såhär

Mejla avtalsförfrågan till Martin Hansen Frost

Uppge följande information i meddelandet:

  •     Ämne: Avtal
  •     Uppge om det rör en Förskola eller Skola
  •     Beskriv vilken typ av kulturupplevelser som ni önskar för barnen/eleverna.
  •     Vi erbjuder idag Scenkonst, Skolbio, Skapande verkstäder, Besök i konsthall och Kulturhistorisk verksamhet.
  •     Mejla avtalsunderlaget till martin.hansen-frost[at]nacka.se

Vilka avtal finns?

Skolornas avtal med Kulturhuset Dieselverkstaden är i regel löpande och kan sägas upp vid två fasta tidpunkter per år, i mitten på respektive termin. Fördelen med ett löpande avtal är att det ger skolan en kontinuitet i kulturverksamheten för skolans elever och lärare. Skolan får automatiskt del av den utveckling av verksamheten som hela tiden sker och kan i dialog med oss forma utbudet så det passar skolans situation och önskemål.

Vad kostar det?

Priser gällande från höstterminen 2019

Priser för scenkonst

115 kr/biljett

Priser för skolbio

90 kr/biljett (inklusive skolbioseminarium för lärare och personal.)

Priser skapande verksamhet

Varierar beroende på verkstad men priset är alltid per tillfälle, kontakta oss för mer info.

Kulturpengen

Kulturpengen har sedan den infördes 2007 ökat från 250 kr/elev och är i dagsläget 283 kr/elev och år.

Läs mer om Kulturpengen och dess kriterier på Nacka kommuns hemsida

 

Uppdatera befintligt avtal

Vid större förändringar eller uppsägning av avtal gäller följande datum:

  •     Sista förändringsdatum 1 oktober inför kommande vårtermin.
  •     Sista förändringsdatum 1 mars inför kommande hösttermin.

Har du frågor beträffande avtal kontakta Martin Hansen Frost på Kulturhuset Dieselverkstaden via mejl eller telefon 070-431 95 31

Dela artikeln

Kalendarium

Visa kalendernStäng

@dieselverkstaden / instagram