Avtalsinfo

Avtalsfrågor hanteras i direkt kontakt med Martin Hansen Frost eller Anna Olin.

Gör såhär

Mejla avtalsförfrågan till Martin Hansen Frost

Uppge följande information i meddelandet:

  •     Ämne: Avtal
  •     Uppge om det rör en Förskola eller Skola
  •     Beskriv vilken typ av kulturupplevelser som ni önskar för barnen/eleverna.
  •     Vi erbjuder idag Scenkonst, Skolbio, Skapande verkstäder, Besök i konsthall och Kulturhistorisk verksamhet.
  •     Mejla avtalsunderlaget till martin.hansen-frost[at]nacka.se

Vilka avtal finns?

Skolornas avtal med Kulturhuset Dieselverkstaden är i regel löpande och kan sägas upp vid två fasta tidpunkter per år, i mitten på respektive termin. Fördelen med ett löpande avtal är att det ger skolan en kontinuitet i kulturverksamheten för skolans elever och lärare. Skolan får återkommande del av den utveckling av verksamheten som hela tiden sker och kan i dialog med oss forma utbudet så det passar skolans situation och önskemål.

Vad kostar det?

För skolornas del har vi tagit fram en gemensam kulturplan som började gälla höstterminen 2021 där kostnaden per elev och läsår för närvarande är 140kr.
Önskas enskilda aktiviteter är skolor välkomna att kontakta oss för ett kostnadsförslag.

Kulturpengen

Kulturpengen i Nacka kommun har sedan den infördes 2007 först ökat från 250 – 283 kr/elev och år för att 2021 sänkas till den nuvarande nivån på 142 kr/elev och år. Den senaste ändringen av kulturpengen som trädde i kraft från och med höstterminen 2021 beslutades vid Kommunfullmäktiges möte den 16 november 2020 under punkten Mål och budget 2021-2023.

Läs mer om Kulturpengen och dess kriterier på Nacka kommuns hemsida

 

Uppdatera befintligt avtal

Vid större förändringar eller uppsägning av avtal gäller följande datum:

  •     Sista förändringsdatum 1 oktober inför kommande vårtermin.
  •     Sista förändringsdatum 1 mars inför kommande hösttermin.

Har du frågor beträffande avtal kontakta Martin Hansen Frost på Kulturhuset Dieselverkstaden via mejl eller telefon 070-431 95 31

Dela artikeln

@dieselverkstaden / instagram