Pedagogledd verksamhet – Skola

Elevernas personliga uttryck och arbetet för öppenhet och mångfald är alltid i fokus hos oss.
Verkstäder och vandringar är anpassade efter en klass. Verksamheten leds av professionella pedagoger, konstnärer och guider.

Foto: John Hallmén – Utställningen Arthropoda våren 2024

Visning och verkstad i Nacka konsthall

Utforska konst och eget skapande i Nacka konsthall!
Barn och ungdomar är nyfikna och har inga förutfattade meningar om hur konst ska se ut. Det är viktigt att bevara den nyfikenheten och använda vår konsthall för gemensamma upplevelser och samtal. Konst väcker frågor.

I Nacka konsthall möter klassen konst på ett lustfyllt sätt och utforskar aktuell utställning tillsammans med en konstpedagog. Här får eleverna utveckla sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika frågor. I verkstaden får eleverna själva skapa. Eftersom konsthallen visar flertalet utställningar per år skiftar det pedagogiska upplägget men är alltid anpassat för åldersgruppen. Verkstaden avslutas med reflektion kring upplevelsen i konsthallen.

Längd: 75 min
Antal deltagare: en klass, ca 25 elever

 

Kulturhistorisk vandring

Känn historiens vingslag!
Upptäck och utforska kända och okända platser och låt en kunnig guide berätta och levandegöra hur livet i Nacka såg ut förr.
Den historiska beskrivningen av området ger fördjupade kunskaper både av dåtid och nutid och genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för samtiden och också för andras historia och situation.
Genom att ta del av den kulturhistoriska vandringen får eleverna historiska referenser och kunskaper om närområdet.

Längd: 60-90 min
Antal deltagare: en klass, ca 25 elever

Välj den vandring som passar er bäst:

  • Älta

På vandringen får ni veta hur man försörjde sig i Älta förr i tiden med torvbrytning, tvätteri och andra affärsverksamheter. Ni får också höra historien om Älta gård och Älta skola och hur Älta centrum växte fram.
I början av 1900-talet var kommunikationer och vägar en stor fråga i Älta och många fick ta sig till stan med hjälp av bussen som kallades för Gula Faran.

Foto: Nacka lokalhistoriska arkiv
  • Nacka kvarn & Hellasgården

I anslutning till kvarngårdsområdet, med resterna av hus och kvarnar, berättar guiden om brukssamhället som grundades redan under Gustav Vasas tid.
Du får också höra om husförhören, barnens levnadsvillkor i äldre tider, Karl den XII:s kulknapp och mycket mer.

  • Boo

Boo är ett område som har varit bebott länge.
Den här vandringen bjuder på kunskap om bl.a. Boo gård, Baggenstäket- Sveriges äldsta farled, det stora nordiska kriget och Slaget vid Stäket. Ni passerar Skogsö naturreservat och ser Skogsömonumentet på håll.

  • Saltsjöbaden

Saltsjöbaden har en anrik historia med starka kopplingar till familjen Wallenberg och Kooperativa Förbundet. Under vandringen får ni bl.a. lära er mer om hur Saltsjöbaden kom till, Saltsjöbanan, Sjuvillorna, Sveriges äldsta elverk, Grand Hotel, kallbadhusen och Grünewaldvillan.

  • Finnboda & Danviken

Finnboda, idag ett spännande bostadsområde men under mer än 100 år en av Stockholms största och mest betydelsefulla arbetsplatser. Här låg tidigare ett beckbruk och därefter Stockholms största varv.
Ni får en inblick i hur livet såg ut i Finnboda förr och hur området utvecklats under åren.

Foto: Nacka lokalhistoriska arkiv

Dela artikeln

Kalendarium

Visa kalendernStäng

@dieselverkstaden / instagram