Nyhet

Nya kulturplaner från ht2021

Det har blivit dags att förnya och anpassa alla skolors kulturplaner och avtal med oss på Kulturhuset Dieselverkstaden.

Kulturpengen i Nacka förändras

Anledningen till anpassningen är den förändring av kulturpengen som Kommunfullmäktige röstade igenom den 16 november 2020. (§343) Där beslutades om en halvering av kulturpengen från 283kr per år/elev till 142kr per år/elev från och med höstterminen 2021. Informationen finns att läsa här: https://www.nacka.se/uppleva–gora/kultur-och-museer/kultur-i-forskola-och-skola2/

Kontaktperson för frågor om Nacka kommuns kulturpeng är Lilit Nersesyan på Kultur- och fritidsenheten: lilit.nersesyan[at]nacka.se

 

Uppdaterad kulturplan för grundskolor

Vi har tagit fram ett förslag till ny kulturplan som skickats ut till alla skolor. Förslaget är framtaget i samråd med kulturombud på flera skolor och är vårt förslag på hur ett minimiutbud kan se ut inom ramen för den lägre kulturpengen.

 

Förskolor

Arbete pågår med att anpassa förskoleutbudet till de nya förutsättningar som den sänkta kulturpengen innebär för alla förskolor.

Inför hösten 2021 har förskolorna kunnat välja aktivitet för sina barngrupper. Dag och tid för dessa aktiviteter bokas sedan i augusti.
De förskolor som inte valt aktivitet innan sommaren är fria att i augusti boka in sig till höstens aktiviteter utifrån tillgängliga platser.

Önskemål om ny fast kulturplan
De förskolor som önskar en ny fast kulturplan så snart som möjligt får gärna höra av sig till oss för att boka ett möte. Kontakt Martin Hansen Frost martin.hansen-frost[at]nacka.se

Dela artikeln

Kalendarium

Visa kalendernStäng

@dieselverkstaden / instagram