Nyhet

Nya kulturplaner från ht2021

Skolor som redan haft kontakt med oss
De skolor som väntar på en ny kulturplan och ett nytt avtal kommer att få dessa under första veckan i maj.

 

Det har blivit dags att förnya och anpassa alla skolor kulturplaner och avtal med oss på Kulturhuset Dieselverkstaden.

Kulturpengen i Nacka förändras
Anledningen till anpassningen är den förändring av kulturpengen som Kommunfullmäktige röstade igenom den 16 november 2020. (§343) Där beslutades om en halvering av kulturpengen från 283kr per år/elev till 142kr per år/elev från och med höstterminen 2021. Informationen finns att läsa här: https://www.nacka.se/uppleva–gora/kultur-och-museer/kultur-i-forskola-och-skola2/

Kontaktperson för frågor om Nacka kommuns kulturpeng är Lilit Nersesyan på Kultur- och fritidsenheten: lilit.nersesyan[at]nacka.se

 

Uppdaterad kulturplan
Vi har tagit fram ett förslag till ny kulturplan som skickats ut till alla skolor. Förslaget är framtaget i samråd med kulturombud på flera skolor och är vårt förslag på hur ett minimiutbud kan se ut inom ramen för den lägre kulturpengen.

 

Vad händer nu? – viktigt för de skolor som inte bokat möte

  1. Kulturombud/kulturgrupp på skolan och bitr. rektor/rektor diskuterar förslaget och sammanställer tankar och frågor?
  2. Frågor om vårt förslag till uppdaterad kulturplan mejlas till Martin Hansen Frost martin.hansen-frost[at]nacka.se
  3. Bitr. rektor/rektor och gärna ett kulturombud bokar ett digitalt möte med oss för att diskutera närmare och enas om en ny kulturplan.
  4. Enligt överenskommelse skrivs ett nytt löpande avtal under av bitr. rektor/rektor och en uppdaterad kulturplan för skolan sammanställs av Kulturhuset Dieselverkstaden.

Länk för att boka ett digitalt möte: http://nacka.proofx.se/9uvyO58NHjUkJ1KKEeGUGD/

Dela artikeln

Kalendarium

Visa kalendernStäng

@dieselverkstaden / instagram