Nyhet

Tala film – Tala liv – Digital lärarfortbildning i att leda filmsamtal

OBS! Deadline för intresseanmälan till höstens tillfällen är den 7 augusti.

Hur kan vi som lärare och pedagoger arbeta med att bearbeta elevernas upplevelser och reflektioner efter en filmvisning?
Vilka metoder finns för att leda ett filmsamtal tillsammans med barn och unga?
Och hur kan vi koppla detta till aktuella filmer som eleverna ser på skolbio eller i klassrummet?

Under hösten erbjuder Region Stockholms filmkonsulenter en kostnadsfri digital fortbildning i att leda filmsamtal utifrån metoden ”Tala film- Tala liv UNG”. Fortbildningen riktar sig till dig som är lärare eller pedagog, för elever i mellanstadiet eller högstadiet, du som bokat dina elever på skolbio under hösten eller du som är intresserade av att fördjupa dig i filmsamtal.

”Tala film – Tala liv” är en samtalsmetod som främjar ett fördjupat samtal där var och en delar med sig av tankar och känslor som filmen väcker. Den tar avstamp i en filmupplevelse, riktar fokus på existentiella frågor och ger förslag på hur du kan skapa trygga samtal på lika villkor. Nu finns en ny filmhandledning, där modellen anpassats för målgruppen barn och unga: ”Tala film- Tala liv UNG”. Handledningen kan laddas ned kostnadsfritt via länken nedan eller beställas i tryckt format via Region Stockholms filmkonsulenter.

Vad innehåller fortbildningen?

Fortbildningen är en introduktion i ”Tala film – Tala liv UNG” och ger dig verktyg att själv arbeta med metoden. Du får en presentation av den filmhandledning som finns till förfogande och konkreta exempel på hur du kan arbeta med metoden kopplat till aktuella skolbiofilmer. Genom praktiska övningar får du själv prova metoden, applicera den på olika filmklipp och därigenom få de verktyg som behövs för att själv leda filmsamtal med dina elever.

Datum för digital fortbildning

  1. Torsdag den 10 oktober, kl. 15.00-16.30
  2. Måndag den 28 oktober, kl. 13.00-14.30

Hur gör jag för att anmäla intresse?

Du anmäler intresse genom att fylla i formuläret via länken nedan. I intresseanmälan fyller du i vilket datum och tillfälle av förslagen nedan du önskar delta. Begränsat antal platser, först till kvarn.
OBS! Om du önskar delta vid något av höstens tillfällen är deadline för intresseanmälan den 7 augusti.

Klicka här för att anmäla intresse

Frågor och kontakt

E-post: filmkonsulenterna.kultur[at]regionstockholm.se
För att läsa mer om och ladda ned filmhandledningen ”Tala film – Tala liv UNG” – Klicka här

Dela artikeln

Kalendarium

Visa kalendernStäng

@dieselverkstaden / instagram